-۷ دقیقه از فیلم Dunkirk قبل از اکران Rogue One در سینما پخش خواهد شد