-۴۰ درصد مشتریان سامسونگ دیگر گوشی‌های آن را نمی‌خرند