-۳- فقط آن‎هایی را بگردید که دامنه‌ی دات کامشان پر نشده است