-۱ ترابایت بر ثانیه؛ رکورد سرعت اینترنت دنیا شکسته شد