-، ویژگی پاگانی هوآیرا Pagani Huayra، ماشین، خودرو، دنیای سرعت، زیفا، مجله خبری زیفا، فناوری اطلاعات زیفا، سرعت، رکورد گینس، جهان، مزیت، علاقه مند، رشته، موتور، سیلندر، رکورد، شبکه، مستند